รับดูแลเว็บไซต์ WordPress

บริการรับดูแลเว็บไซต์ WordPress ทั้งเว็บไซต์ธุรกิจ องค์กร E-Commerce ในแพตลฟอร์ม WordPress โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการดูแลเว็บไซต์ของคุณให้ทำงานได้อย่างมีสเถียรภาพ

โดยทีมงานจะเข้าไปดูแลเว็บไซต์ WordPress อัพเดทระบบเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล แก้ปัญหา ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ให้เข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลเว็บไซต์ WordPress ของท่าน

WordPress เป็นระบบ CMS Open Source เป็นเครื่องมือที่นิยมในการนำมาสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากตัวระบบ WordPress มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เหมาะกับเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ และถ้าหากคุณมีเว็บไซต์ WordPress สิ่งคุณควรจะต้องดูแลและต้องอัพเดทปรับปรุงระบบเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เว็บไซต์ระบบ WordPress ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการอัพเดทปรับปรุงระบบเป็นการป้องกันการ Hack หรืออัพเดทช่องโหว่ของระบบได้อีกด้วย คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลเว็บไซต์ WordPress เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

 1. อัพเดท WordPress เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ
  มั่นอัพเดทระบบ WordPress ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ และเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นการอุดช่องโหว่ในระบบ และเพื่อป้องกันการโจมตีของไวรัสหรือ Hacker ที่ต้องการยึดระบบเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นการอัพเดท WordPress เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอจะช่วยให้เว็บไซต์ปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์
  การตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ หรือ Google PageSpeed Insights จะช่วยให้ทราบว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างดีหรือไม่ หากตรวจสอบแล้ววัดผลประสิทธิภาพเว็บไซต์ออกมาคะแนนของเว็บไซต์ไม่ดีจะสามารถดูได้จากเครื่องมือ Google PageSpeed Insights ได้เลยว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงตรงส่วนไหนของเว็บไซต์บ้าง
 3. ตรวจสอบสุขภาพเว็บและแก้ไขข้อผิดพลาด
  การตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบเว็บไซต์ อย่างน้อยๆเดือนละ 1 ครั้งจะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน โดยสามารถใช้เครื่องของระบบ WordPress ที่มีอยู่แล้วทำการตรวจสอบได้จากเมนู เครื่องมือ -> สุขภาพเว็บ หากพบรายงานว่าเว็บไซต์มีปัญหาให้แก้ไขปัญหานั้นโดยทันที เช่น พบบทความที่ถูกเขียนขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบทั้งหมดใหม่โดยทันที
 4. อัพเดท Plugin ที่ใช้งาน
  ปลั๊กอินและธีมเป็นส่วนประกอบของระบบเว็บไซต์ WordPress จะมีการอัพเดทที่ค่อนข้างบ่อย เมื่อมีการอัพเดทระบบ WordPress สิ่งที่ตามมาจะเป็นการอัพเดทปลั๊กอินและธีมของเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้อัพเดทใหม่ ควรที่จะอัพเดทตามเพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของปลั๊กอินรุ่นเดิม หลังจากระบบ WordPress มีการอัพเดทรุ่นใหม่ แต่ก็ควรจะตรวจสอบก่อนว่า Plugin ที่ใช้งานนั้นเข้ากันได้กับเวอร์ชั่นปัจจุบันของ WordPress หรือไม่ หากเข้ากันไม่ได้จะทำเว็บไซต์ Error 500 ทำให้ระบบเว็บไซต์ไม่แสดงผลได้

ค่าบริการดูแลเว็บไซต์ WordPress

แพ็กเกจบริการรับดูแลเว็บไซต์ WordPress เป็นในรูปแบบรายเดือน เริ่มต้นที่ 3 เดือน รองรับการให้บริการดูแลเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์ Landing Page และร้านค้าออนไลน์ (e-commerce) โดยรายการพื้นฐานที่ควรมีในการดูแลเว็บไซต์ควรมีดังนี้

 • อัพเดทระบบ WordPress ปลั๊กอินและธีมของเว็บไซต์
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของเว็บไซต์
 • อัพเดทข้อมูล เพิ่มหน้า เพิ่มรูปภาพ เพิ่ม Video อื่นๆ
 • เพิ่มบทความ
 • เพิ่มเนื้อหา บริการ สินค้า (e-commerce)
 • ปรับแต่งความเร็ว (Page Speed)
 • ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้รองรับ SEO
 • แก้ไขป้องกัน ไว้รัสบนเว็บไซต์
 • เชื่อมเว็บไซต์ไปยัง Google
 • เชื่อมต่อระบบ Google Analytic เพื่อวัดผล

Essential

1,900 บาท/เดือน

เว็บไซต์บริษัทหรือเว็บไซต์ธุรกิจ
(อัพเดท 1 ครั้ง/เดือน)

อัปเดตระบบ WordPress

อัปเดตปลั๊กอิน

อัพเดทธีม

ปรับปรุงความปลอดภัยเว็บไซต์

จัดการเนื้อหา 1 รายการ/เดือน

ออกแบบรูปภาพจำนวน 1 รูป/เดือน

เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Search Console

ติดตั้ง Google Analytics (เพื่อวิเคราะห์ Traffic บนเว็บไซต์)

ปรับปรุงแก้ไขการแสดงผล

ปรับปรุงความเร็ว (Page Speed)

การจัดการเซิร์ฟเวอร์

ปรับปรุง SEO  (เพื่อให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น)

ตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

สำรองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup)

รายงานประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 

สรุปรายการงานการทำงานผ่านระบบ

ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ (1 ต่อครั้ง/เดือน 30นาที)

Business

5,900 บาท/เดือน

เว็บไซต์องค์กร หรือเว็บไซต์ E-Commerce (อัพเดท 3 ครั้ง/เดือน)

อัปเดตระบบ WordPress

อัปเดตปลั๊กอิน

อัพเดทธีม

ปรับปรุงความปลอดภัยเว็บไซต์

จัดการเนื้อหา 3 รายการ/เดือน

ออกแบบรูปภาพจำนวน 1 รูป/เดือน

เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Search Console

ติดตั้ง Google Analytics (เพื่อวิเคราะห์ Traffic บนเว็บไซต์)

ปรับปรุงแก้ไขการแสดงผล

ปรับปรุงความเร็ว (Page Speed)

การจัดการเซิร์ฟเวอร์

รายงานอันดับคีย์เวิร์ด (Keyword) จำนวน 5 คีย์เวิร์ด/เดือน

ตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

สำรองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup)

รายงานประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 

สรุปรายการงานการทำงานผ่านระบบ

ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ (3 ต่อครั้ง/เดือน 30นาที)

VIP

8,900 บาท/เดือน

เว็บไซต์องค์กร หรือเว็บไซต์ E-Commerce (อัพเดทตลอดเวลา)

อัปเดตระบบ WordPress

อัปเดตปลั๊กอิน

อัพเดทธีม

ปรับปรุงความปลอดภัยเว็บไซต์

จัดการเนื้อหา 6 รายการ/เดือน

ออกแบบรูปภาพจำนวน 1 รูป/เดือน

เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Search Console

ติดตั้ง Google Analytics (เพื่อวิเคราะห์ Traffic บนเว็บไซต์)

ปรับปรุงแก้ไขการแสดงผล

ปรับปรุงความเร็ว (Page Speed)

การจัดการเซิร์ฟเวอร์

รายงานอันดับคีย์เวิร์ด (Keyword) จำนวน 10 คีย์เวิร์ด/เดือน

ตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

สำรองข้อมูลเว็บไซต์ (Backup)

รายงานประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 

สรุปรายการงานการทำงานผ่านระบบ

ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ (ได้ตลอดเวลาทำการ)

*หมายเหตุ: รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมความต้องการได้ โปรดติดต่อเรา
**ค่าบริการรับดูแลเว็บไซต์รายเดือนข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)