วิธีการเปลี่ยน URL API /wp-json/

Share this post on:

การเปลี่ยน URL ของ /wp-json/ เพื่อป้องกันการเข้าถึง URL API ของระบบคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการใส่โค้ดที่ไฟล์ functions.php ใน Themes ของเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

โดยโค้ดที่ใส่เข้ามานี้จะเป็นดังนี้

<?php

// This will replace the 'wp-json' REST API prefix with 'api'.
// Be sure to flush your rewrite rules for this change to work.
add_filter( 'rest_url_prefix', function () {
	return 'api';
} );

เมื่อใส่โค้ดไปแล้วระบบจะเปลี่ยนเป็น /api/ จากเดิม /wp-json/ เพื่อความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์และการเชื่อมต่อผ่าน API จากระบบภายนอกของคุณ