WordPress 6.2.2 การเปิดตัวด้านความปลอดภัย

WordPress 6.2.2 การเปิดตัวด้านความปลอดภัย รุ่นย่อย 6.2.2 ระบุ ข้อบกพร่อง 1 รายการ และปัญหาด้านความปลอดภัย 1 รายการ เนื่องจากนี่คือรุ่นรักษาความปลอดภัย ขอแนะนำให้คุณอัปเดตไซต์ของคุณทันที